عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دوره های معرفت افزایی و مدرسی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 20 ارديبهشت 1395، 09:39
 

اساتید گرانقدر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  با سلام و ضمن تبریک سال نو

 فایل های مرتبط با دوره های معرفت افزایی و مدرسی که در بهمن ماه سال 1394 برگزار شده است را می توانید، از لینک بالا دانلود نموده و استفاده نمایید.