عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانشپذیران گرامی آزمون استخدامي وزارت آموزش وپرورش سال 1394
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 15 فروردين 1395، 11:34
 

دانشپذیران گرامی دوره ي شايستگي هاي حرفه اي معلمي

شما می توانید پس از ورود به سامانه بخشی از محتوای دروس "روانشناسی و کاربرد آن در آموزش" و "اصول و روشهای یاددهی و یادگیری"، را دریافت و مطالعه نمایید.