عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
بازآزمون دوره "شجره طیبه"
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 12 بهمن 1394، 13:20
 

برای شرکت در آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://lms.srttu.edu/mod/quiz/view.php?id=15528

همکاران گرامی دانشگاه شهید رجایی

بازآزمون ضمن خدمت "شجره طیبه" در تاریخ 94/11/12، از ساعت 13-13:20، به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.

لطفا جهت آمادگی، فایل مربوطه را دریافت و مطالعه نمایید.