عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
آغاز سال نو تحصیلی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 12 بهمن 1394، 12:06
 

دانشجویان عزیز، اساتید گرانقدر

آغاز سال نو تحصیلی را به تمامی دانشجویان و اساتید گرامی تبریک عرض نموده و آرزوی ترمی سرشار از موفقیت را برای شما از خداوند منان خواستاریم.