عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برگزاری آزمون ضمن خدمت "شجره طیبه"
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 04 بهمن 1394، 11:54
 

برای شرکت در آزمون بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://lms.srttu.edu/mod/quiz/view.php?id=15520

همکاران گرامی دانشگاه شهید رجایی

آزمون ضمن خدمت "شجره طیبه" در تاریخ 94/11/4، از ساعت 13-13:20، به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد.

لطفا جهت آمادگی، فایل مربوطه را دریافت و مطالعه نمایید.