عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک الکامپ
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 22 آذر 1394، 11:11
 

بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از 23 تا 26 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین الملی تهران برگزار می شود.