عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
استفاده از مطالب آموزشی اساتید در سامانه
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 06 آبان 1394، 12:42
 

دانشجویان عزیز

با توجه به روزرسانی، سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه برای ترم جدید، از این پس شما می توانید،درس های بالاگزاری شده در سامانه را مشاهده نموده و با استاد خود به صورت الکترونیکی در ارتباط باشید.