عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 06 مهر 1394، 11:34
 

دانشگاه علوم پزشکی ايران افتخار دارد به منظور فراهم آوردن محيطی جهت بحث و گفتگو و تعامل سازنده، ميزبان هشتمين همايش يادگيری الکترونيکی در آموزش پزشکی، با شعار خلاقيت و نوآوری باشد. هدف از برگزاری اين همايش، ارتقاء سطح دانش، انتقال تجربيات، بررسی تضمين کيفيت آموزشی، بحث و بررسی چالش های پياده سازی سيستم های يادگيری الکترونيکی در دانشگاه ها و به ويژه دانشگاه های علوم پزشکی، ارائه آخرين نو آوری ها و فن بازار می باشد. توانمند سازی شرکت کنندگان با شرکت در کارگاه های آموزشی، بحث آزاد، سمينار مباحث روانشناسی يادگيری الکترونيکی، و ايستگاه های آموزشی و clip review که تدارک ديده شده از ديگر برنامه های اين همايش است .

همچنين شبيه سازی، بازی سازی، نقش انفورماتيک پزشکی در يادگيری الکترونيکی و ارتقاء سلامت جامعه از مباحث روز آمدی می باشد که در نشست های تخصصی به آن پرداخته خواهد شد. هشتمين همايش يادگيری الکترونيکی در آموزش پزشکی از پژوهشگران، مدرسين، دانشجويان و علاقمندان به حوزه يادگيری الکترونيکی در آموزش پزشکی و ديگر حوزه های مرتبط با يادگيری الکترونيکی دعوت بعمل می آورد تا آخرين دستاوردهای پژوهشی، تجربيات موفق و مباحث فن بازار خود را با ديگر علاقمندان به اشتراک بگذارند.

آدرس سایت:

http://elc8.iums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa