عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تبریک سال نو تحصیلی
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 01 مهر 1394، 12:39
 

أَلا إِنَّ اللّه‏َ يُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ  خداوند جويندگان علم را دوست دارد

همكاران گرامي، اساتيد ارجمند و دانشجويان عزيز

سپاس خداوند عزيز و حكيم را كه بار ديگر مهر دانش فرا رسيد و سال تحصيلي با حضور دانشجويان عزيز آغاز گشت و دانشگاه رنگ زندگي و طراوات بخود گرفت و پر از عطر حضور دانشجويان و دانش پژوهان شد. مقدم حضور همه دانشجويان عزيز بويژه دانش جويان جديد و اساتيد گرامي گلباران باد. حضور پر مهر و پرتلاش همه شما پويندگان عزيز دانش و تعليم و تربيت را به اين گذرگاه و عرصه پويش علمي و آموزشي يعني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي شادباش مي گويم و براي همگان از درگاه خداوند متعال دستيابي به مدارج عالي علمي توام با  موفقيت، بهروزي و سعادت خواهانم.

تقارن و همزماني خجسته هفته دفاع مقدس با بهار دانش و تعليم و تربيت را گرامي مي داريم و آنرا آغازي بر يك حركت پرشتاب و مستمر علمي و شكوفائي و بالندگي كشور مي دانيم. در اين راستا مسئوليت سنگين معلمان و دانشگاهيان جهاد علمي و توسعه تعليم و تربيت به عنوان ابزار دستيابي به استقلال فرهنگي، اقتصادي، سياسي است و اميدواريم در راستاي سياستهاي دولت تدبير و اميدوار بتوانيم روحيه علم جويي توام با تدبير دانايي و اميد را در خود و  دانشجويان گسترش دهيم.

ریاست دانشگاه