عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
نشریات جعلی و نامعتبر
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 24 مرداد 1394، 08:54
 

دانشجوی گرامی، استاد عزیز

با سلام و احترام

همان طور که استحضار دارید یکی از معیارهای رشد محصولات پژوهشی، چاپ مقالات در نشریات داخلی و بین المللی است؛ شاخصی که امروزه بعضا با چاپ مقالات در نشریات نامعتبر و یا نشریات جعلی نیاز به بازتعریف دارد.

برخی از نشریات معتبر جهانی که به طور عمده فقط به صورت چاپی منتشر می شوند و دارای وب سایت و یا نسخه الکترونیکی نیستند، و یا نشریاتی که دارای عنوان به زبان های غیر انگلیسی هستند، مورد سوء استفاده افرادی فرصت طلب قرار گرفته و با راه اندازی وب سایت هایی با عنوان و ISSN یکسان با نشریات معتبر بدون وب سایت، مخاطبین را دچار اشتباه می کنند.

در زمان مراجعه به چنین مجلاتی، کلیه مستندات طبیعی به نظر می رسد؛ لینک سایت تامسون که نشان دهنده ISI بودن نشریه است موجود بوده و یا دقیقا همان عنوان و همان ISSN در لیست جهانی JCR موجود است؛ بنابراین نویسنده، مقاله خود را برای آن نشریه ارسال و پس از مدتی پذیرش دریافت نموده که همراه درخواست پرداخت هزینه چاپ مقاله در آن نشریه است. متاسفانه در بیشتر این مجلات، در بازدید وب سایت آنها، به انبوهی از مقالات چاپ شده با ذکر وابستگی به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران بر می خوریم.

با تشکر

 .