عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برگزاری دوره معارفه آموزش الگوی تفکر استقرایی
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 23 خرداد 1394، 13:05
 

اولین جلسه آموزشی کارگاه آموزشی الگوی تفکر استقرایی، روز دوشنبه 94/3/25 ساعت 9-11 صبح، برگزار می شود. از مدیران محترم آموزش و پرورش که در این دوره ثبت نام نموده اند، خواهشمند است با نام کاربری و رمز عبور اعلام شده، در تاریخ مقرر، در کلاس مجازی شرکت نمایند.