عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تخفيف ويژه دوره‌هاي آموزشي پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران خرداد ماه 1394
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 23 خرداد 1394، 12:32
 

براي دريافت اطلاعات بيشتر به

http://edu.irandoc.ac.ir

    مراجعه نموده و يا با شماره تلفن66494980،66951430 داخلي هاي 248، 350 و 352 تماس حاصل فرماييد.