عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تقويم برگزاري دوره‌هاي آموزشي خردادماه 1394
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 20 ارديبهشت 1394، 12:56
 

پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران، هر ماه دوره های آموزشی متناسب با نیاز علاقه مندان برگزار می نماید که مورد استفاده بسیار زیاد پژوهشگران قرار گرفته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه http://edu.irandoc.ac.ir/ مراجعه فرمایید.