عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
سال نو مبارک
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 15 فروردين 1394، 13:25
 

فرهیختگان عزیز

ضمن تبریک سال نو هجری شمسی، از خداوند بزرگ، سلامتی و سعادت را برای شما عزیزان خواستاریم.