عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برگزاری دوره اخلاق حرفه ای ويژه معاونان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 14 بهمن 1393، 14:48
 

با سلام

به اطلاع معاونین محترم ادارات کل استانهای کشور می رساند:

دوره اخلاق حرفه ای ويژه معاونان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور، مطابق برنامه زیر برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی توسط ایمیل ارسال شده است.