عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تشکیل کلاس ریاضی 8
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 14 بهمن 1393، 13:01
 

معلمان گرامی

کلاس ریاضی 8، از 7 بهمن ماه، مطابق برنامه اعلام شده و ساعت 1:30 به وقت ایران در حال برگزاری است.

عزیزانی که به هر دلیل نتوانسته اند در کلاس حضور داشته باشند، لطفا از آرشیو کلاس ها استفاده نمایند.