عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
عدم تشکیل کلاس ریاضی 8
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 06 بهمن 1393، 11:18
 

معلم گرانقدر

با توجه به خبری که امروز به مرکز آموزش الکترونیکی از طرف دفتر آموزش ضمن خدمت معلمان خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش رسیده است، به اطلاع می رساند، امروز 93/11/6، کلاس خانم دکتر بیات تشکیل نمی شود. برگزاری و یا عدم برگزاری در روزهای آینده، از طریق سایت اطلاع رسانی می شود.