عکس مدیر  سایت
مصاحبه با دانشجوی دانشگاه مالزی به صورت برخط
از مدیر سایت در سه شنبه، 30 دي 1393، 12:50
 

در روز یکشنبه، 93.10.28، مصاحبه ای میان اساتید دانشکده مهندسی برق گرایش قدرت و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه UPM مالزی در مرکز آموزش الکترونیکی به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد.