عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اتمام درس ریاضی چهارم وِیژه معلمان خارج از کشور
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 16 دي 1393، 10:46
 

درس ریاضی چهارم با حضور معلمان محترم خارج از کشور به پایان رسید. تمام اطلاعات و منابع آموزشی و آرشیو کلاس های برگزار شده در سامانه و درس گذاشته شده است.