عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
برنامه اجرایی درس ریاضی چهارم وِیژه معلمان خارج از کشور
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 18 آذر 1393، 15:11
 

کلاس های برخط درس ریاضی چهارم دبستان  ویژه معلمان خارج از کشور با حضور سرکار خانم دکتر بیات، طبق برنامه زمانبدی پیوست شده در حال اجرا می باشد. تاکنون دو جلسه از این کلاس تدریس شده است و دانشجویانی که موفق به شرکت در جلسات آنلاین نشده اند می توانند از  آرشیو این جلسات استفاده نمایند.