عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دوره‌هاي آموزشي پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران آذر ماه 1393
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 24 آبان 1393، 14:13
 

پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران، هر ماه دوره های آموزشی متناسب با نیاز علاقه مندان برگزار می نماید که مورد استفاده بسیار زیاد پژوهشگران قرار گرفته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه http://edu.irandoc.ac.ir/ مراجعه فرمایید.