عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
فراخوان کارگاه‌های آموزشی مجازی (چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و دانش)
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 16 مهر 1393، 12:19
 

شركت در كنفرانس، به صورت الكترونيكي:

برای دریافت اطلاعات بیشتر پیوند زیر را ببینید

http://iccke2014.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=120