عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
سال جدید تحصیلی
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 23 شهريور 1393، 13:18
 

دانشجوی عزیز، استاد گرانقدر

سال نو تحصیلی، بر شما مبارک.

گروه آموزش الکترونیکی، تعدادی از درس های اساتید بزرگوار را جهت دسترسی و مطالعه آسان شما در هر مکان و هر زمان بر روی سامانه آموزش الکترونیکی قرار داده است.

لطفا ابتدا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید، سپس نرم افزارهای مورد نیازتان را بر روی رایانه، تب لت یا تلفن همراه خود نصب نموده و از سامانه آموزش الکترونیکی، نهایت استفاده را ببرید.