عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تبریک سال نو
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 17 فروردين 1393، 08:54
 

سال نو 1393 را به تمامی شما دانش پژوهان و پویندگان علم و دانش تبریک می گوییم.

امیدواریم سالی پربرکت توام با سلامتی و دانش افزایی پیش رو داشته باشید.