عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دومین آزمون الکترونیکی فیزیک 1
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 25 دي 1392، 10:16
 

با سلام

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

دومین آزمون الکترونیکی فیزیک دانشگاهی استاد نیکونژاد  در تاریخ    92/10/25 از ساعت 11:00 الی 17:00 به مدت 15 دقیقه  برگزار می گردد.