عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
لغو کلاس آنلاین اخلاق حرفه ای معلم
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 23 اسفند 1396، 20:03
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 96 می رساند، کلاس آنلاین پرسش و پاسخ درس اخلاق حرفه ای تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود.