عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تغییر زمان برگزاری کلاس اخلاق حرفه ای
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 22 اسفند 1396، 16:23
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 96 می رساند،  جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس اخلاق حرفه ای معلم ، از سه شنبه  96/12/23  به پنج شنبه ساعت 17 موکول گردید.