عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اولین جلسه پرسش و پاسخ درس فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
از سميه اردوخانی مدير سایت در پنج شنبه، 17 اسفند 1396، 15:59
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 96 می رساند،  جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس فلسفه تعلیم و تربیت رسمی توسط آقای دکتر قدیم خانی، چهارشنبه 96/12/23 ساعت 15:30 برگزار می گردد.

شرکت کلیه دانش پذیران در کلاس الزامی می باشد.