عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دومین جلسه پرسش و پاسخ درس ارزشیابی یادگیری
از سميه اردوخانی مدير سایت در پنج شنبه، 17 اسفند 1396، 12:59
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 96 می رساند، دومین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری توسط آقای دکتر صالح، سه شنبه 96/12/22 ساعت 16 برگزار می گردد.

شرکت کلیه دانش پذیران در کلاس الزامی می باشد.