عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اولین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس اصول و روش یاددهی و یادگیری
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 13 اسفند 1396، 16:45
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 96 می رساند، اولین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس اصول و روش های یادگیری و یاددهی توسط آقای دکتر قدیم خانی، پنجشنبه 96/12/17 ساعت 11 صبح برگزار می گردد.

شرکت کلیه دانش پذیران در کلاس الزامی می باشد.