عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اولین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 13 اسفند 1396، 11:46
 

به اطلاع مهارت آموزان حرفه معلمی سال 96 می رساند، اولین جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس ارزشیابی یادگیری توسط آقای دکتر صالح ، پنجشنبه 96/12/17 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

شرکت کلیه دانش پذیران در کلاس الزامی می باشد.