عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
قابل توجه پذیرفته شدگان استخدامی سال 95
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 18 بهمن 1396، 18:00
 

به اطلاع می رساند آزمون جامع از چهار درس پودمان دوم شامل( آموزش کارآفرینی، نقش اجتماعی تربیتی معلم، پژوهش و توسعه حرفه ای، اصول و فنون مشاوره) بر اساس هماهنگی قبلی مورخ 27/11/96 ساعت 10 صبح در محل قطب های مربوط برگزار می گردد. لازم به ذکر است قطب تهران و شهرستان های تهران  در محل دانشگاه شهید رجایی( لویزان- خ شهید شعبانلو) برگزار خواهد شد.

یادآوری می شود عدم شرکت در آزمون بدون دلیل موجه به منزله انصراف از ادامه فرایند استخدامی خواهد بود و برای افرادی که دوره های صلاحیت معلمی را با موفقیت به پایان نرسانده باشند گواهی صادر نخواهد شد.