عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
حضور در کلاس های پرسش و پاسخ آنلاین الزامی است
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 27 دي 1396، 12:28
 

به اطلاع کلیه دانش پذیران حرفه معلمی می رساند

برنامه زمانبدی کلاس های پرسش و پاسخ در همین سایت بارگزاری شده است و طبق مقررات آموزشی، حضور افراد در این کلاس ها الزامی بوده و بخشی از نمره امتحان پایانی را در برخواهد داشت.