عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
جلسات پرسش و پاسخ درس های کارآفرینی و نفش اجتماعی تربیتی معلم
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 26 دي 1396، 13:09
 

به اطلاع دانش پذیران حرفه معلمی می رساند کلاس پرسش و پاسخ  آنلاین

1- درس کارآفرینی در تاریخ 96/11/7 ساعت 19

2- نقش اجتماعی تربیتی معلم در تاریخ 96/11/14 ساعت 19 برگزار می شود.

لطفا جهت آگاهی کامل از منابع دروس و مطالب امتحان در این کلاس ها شرکت نمایید.