عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اصلاحیه فصول امتحانی درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 01 بهمن 1396، 15:23
 

با توجه به جلسه پرسش و پاسخ آنلاین مورخ 96/10/25 به اطلاع می رساند،

منبع اصلی : کتاب مبانی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ، تالیف دکتر سید صادق نبوی و دکتر سید امیر قدمی  از انتشارات مارون

مطالب امتحان: فصل های اول، چهارم و پنجم به طور کامل     فصل دوم از ابتدای فصل تا صفحه 81     فصل سوم : ابتدای فصل تا صفحه 171