عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تعیین زمان آزمون پودمان دوم صلاحیت حرفه معلمی سال 95
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 26 دي 1396، 09:23
 

قابل توجه مهارت آموزان پودمان دوم دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی  سال95

به استحضار می رساند، آزمون پودمان دوم این عزیزان در تاریخ 96/11/27 در محل قطب های مربوطه برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با قطب مجری استان ها تماس حاصل فرمایید.