عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
قابل توجه دانشجویان گرامی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 11 دي 1396، 15:54
 

به استحضار می رساند، دانشجویان عزیزی که دروس اخلاق حرفه ای و آموزش کارآفرینی را به صورت الکترونیکی اخذ نموده اند، ، فایل pdf این دروس بارگزاری شده و قابل دانلود می باشد.