عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
جلسه پرسش و پاسخ آنلاین درس آموزش کارآفرینی
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 09 دي 1396، 14:18
 
قابل توجه مهارت آموزان پودمان دوم دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی  سال 95
جلسات پرسش و پاسخ  درس آموزش کارآفرینی توسط آقای دکتر شعبانی فرد در تاریخ دهم و یازدهم دی ماه 96، ساعت 20 به صورت آنلاین برگزار می شود.