عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
قابل توجه مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی آزمون استخدامی سال94 و95
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 09 دي 1396، 13:19
 

با عنایت به درخواست گروهی از دانش پذیران مبنی بر داشتن آزمون و عدم امکان حضور در جلسه آزمون در تاریخ 21 دی ماه سال 96 ، به استحضار می رساند تاریخ برگزاری آزمون دروس مجازی شامل 5 درس: روانشناسی، یاددهی و یادگیری، اخلاق حرفه ای، ارزشیابی و فلسفه تعلیم و تربیت تغییر یافته و روز پنجشنبه مورخ 96/11/05 ساعت 10 تا 12 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد.

تذکر: به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.