عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
پرسش و پاسخ آنلاین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 23 مرداد 1396، 10:24
 

دانشپذیران محترم دوره صلاحیت معلمی

برگزاری کلاس پرسش و پاسخ درس فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی امروز مطابق برنامه توسط آقای دکتر قدیم خانی در حال برگزاری به صورت آنلاین است.