عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانشجویان محترم دوره های روزانه و شبانه
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 31 تير 1396، 12:40
 

دانشجویان محترم دوره های روزانه و شبانه: 2 درس "آموزش کارآفرینی" و "اخلاق حرفه ای معلم"، جهت استفاده شما عزیزان در سامانه بارگزاری شده است. شما می توانید با:

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: کد ملی (10 رقمی)

درسهای خود را مطالعه و ذخیره نمایید.