عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
سال نو مبارک
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 14 فروردين 1396، 08:10
 

  با سلام و احترام

با آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت برای همه شما عزیزان.

رییس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه؛ دکتر غفرانی