عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
به روزرسانی درس های ترم جدید
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 22 اسفند 1395، 08:54
 

دانشجویان عزیز درس های الکترونیکی ترم 2 سال تحصیلی 95 برای استفاده شما عزیزان، به روزرسانی شده است. جهت استفاده از آنها از طریق ورود به پورتال و انتخاب سامانه آموزش الکترونیکی، اقدام بفرمایید.