عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
آغاز نیم سال دوم تحصیلی 95-96
از سميه اردوخانی مدير سایت در یک شنبه، 10 بهمن 1395، 11:46
 

دانشجویان محترم و اساتید گرانقدر

ضمن تبریک نیم سال دوم تحصیلی سال 95-96، به اطلاع می رساند شما می توانید از امکانات سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه بهره مند شوید.