عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
غرفه آموزش الکترونیکی در هفته پژوهش
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 13 آذر 1395، 12:54
 

مرکز آموزش الکترونیکی، شما علاقمندان عزیز را به بازدید از غرفه این مرکز در محل دائمی نمایشگاههای دانشگاه شهید رجایی دعوت می نماید.