عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
بازآزمون مکاتبات و آئین نگارش (ويژه همکاران دانشگاه شهید رجايي)
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 18 آبان 1395، 10:41
 

همکاران محترم دانشگاه:

به علت غیبت و عدم شرکت کردن برخی از همکاران، مجددا آزمون مکاتبات و آئین نگارش در روز چهارشنبه 19/8/95، ساعت 13-14 (در مدت زمان 20 دقیقه) برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است، عزیزانی که نام آنها در لیست پذیرفته شدگان بوده است، نیازی به آزمون مجدد ندارند.