عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
دانش پذیران حرفه معلمی (آزمون درس اصول فلسفه تعلیم تربیت)
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 06 مهر 1395، 13:24
 

قابل توجه دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه که در تابستان درس اصول فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی در جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده اند:
تاریخ امتحان درس فوق روز سه شنبه مورخ 950727 ساعت 14 الی 16 در محل سالن کتابخانه  مرکزی برگزار می گردد. شایان ذکر است سوالات تستی بوده و مرجع آن فایل  pdf  آقای دکتر قدیم  خانی  می باشد.