عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
زمان تغییر زمان برگزاری آزمون 4 درس پودمان دوم ویژه دانشپذیران حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 25 مرداد 1395، 12:38
 

تغيير زمان برگزاري آزمون 4 درس (فلسفه تعليم وتربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران -  اصول وفنون راهنمائي و مشاوره -  نقش اجتماعي تربيتي معلم -  پژوهش و توسعه حرفه اي)  . جهت كسب اطلاعات  بيشتر فايل TaghirZamanAzmoon.pdf را Download  و مشاهده نمائيد.