عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
زمان برگزاری آزمون های پودمان دوم ویژه دانشپذیران حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در دو شنبه، 25 مرداد 1395، 12:37
 

زمان برگزاري آزمون دروس (فلسفه تعليم وتربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران - اصول وفنون راهنمائي و مشاوره - نقش اجتماعي تربيتي معلم - پژوهش و توسعه حرفه اي) و آزمون جامع . جهت كسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را download و مشاهده نمائيد .