عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تاریخ آزمون درس های آموزش کارآفرینی و اخلاق حرفه ای ویژه حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 02 مرداد 1395، 16:29
 

پيرو اطلاعيه ي مورخ 95/3/25 به استحضار دانش پذيران محترم شاخه فني وحرفه اي آزمون استخدامي سال 94 وزارت آموزش و پرورش ميرساند آزمون:
1 -  درس آموزش كارآفريني : دوشنبه95/5/11 ساعت 10 الي 12
2 –  درس  اخلاق حرفه اي : چهارشنبه مورخ 95/5/13 ساعت 10 الي 12  خواهد بود.